Konta Użytkowników

Jak dodawać użytkowników i zarządzać kontami użytkowników w systemie Windows 8

Jak dodawać użytkowników i zarządzać kontami użytkowników w systemie Windows 8

Dowiedz się, jak dodawać nowych użytkowników i zarządzać kontami użytkowników w systemie Windows 8. Jest to nieco inny interfejs i ogólnie łatwiejsze przełączanie użytkowników.