Aplikacje Google

Dokładniejsze szczegóły przenoszenia lub migracji danych w przypadku kont będących w konflikcie z Google Apps

Dokładniejsze szczegóły przenoszenia lub migracji danych w przypadku kont będących w konflikcie z Google Apps

Dowiedz się, czy powinieneś przenieść lub migrować dane ze sprzecznych kont Google do aplikacji Google i jak to zrobić.